Sport & Promotional Wear

MAX-PRO SPORT AND PROMOTIONAL WEAR

ชุดกีฬาและกิจกรรม

ใช้งานได้ตรงตามงานกิจกรรมที่ต้องการ มีความคล่องตัว. แมกซ์โปรสามารถจัดทำได้ตามความต้องการ. เราออกแบบและผลิต เสื้อและผ้ายืดได้หลากหลายตามแต่กิจกรรมของท่าน เช่น

                งานกิจกรรมนอกสถานที่ของบริษัท

                งานสปอนเซอร์และงานกิจกรรมวิ่ง

                งานจักรยาน

                งานแข่งขันกอล์ฟ

เราทำงานกับท่านอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ท่านสามารถทำงานได้อย่างสร้างสรรค์ ภายใต้งบประมาณของท่าน

 

OUR WORKS
Our Customers Activities......
IAT Sport Day
Toyota Car Rally
Toyota Run For Health
Wells Sport Day
Crossover Bangkok Fitness
Commonwealth Bank (Singapore) Company Run


25 February 2019

Viewed 948 times

Engine by shopup.com